books

Om du ønsker å lære mer om Reverse Therapy finnes det to bøker som kan benyttes.

  • ME, Kronisk utmattelsessyndrom & Fibromyalgi - Reverse Therapy Prosessen er en grundig innføring i tankegangen bak Reverse Therapy og vil gi deg et godt grunnlag for å starte med prosessen. Den forklarer bagrunnen for sykdommene ut fra en Reverse Therapy tankegang. Boken er på norsk og oversatt av en person som selv har benyttet Reverse Therapy for å bli frisk fra ME.
  • Revese Therapy for Health. Dr. John Eaton har også utgitt denne e-boken. Den leveres kun elektronisk og er på engelsk. Den er ikke så omfattende og grundig som "Reverse Therapy Prosessen"

Ingen av bøkene  er ment som "gjør det selv" hjelpemidler. Bøkene danner imidlertid et godt grunnlag for å vurdere om Reverse Therapy kan være noe for deg. De vil også være til stor hjelp når du har startet prosessen.

Du kan bestille bok her

Du kan bestille gratis e-bok her