Bestilling av bok

Jeg bestiller hermed John Eatons bok Reverse Therapy prosessen (norsk)
Jeg betaler den vedlagte fakturaen på kr 150.- innen 7 dager.