Bok - RT-prosessen

Her følger et utdrag av innledningen til Dr. John Eatons bok:

Reverse Therapy er i all vesentlighet en enkel prosess, der folk kan lære å lytte til Bodymind og forstå den virkelige årsaken til at Bodymind trenger å produsere symptomer. Denne prosessen med å få innsikt går side om side med å forkaste de mange gale og forvirrende idéene folk har fått om sykdom, tilfriskning og god helse.

Den gale informasjon som er gitt til de som lider av disse sykdommene, - for eksempel at de er forårsaket av ukjente virusinfeksjoner, eller i motsatt fall, at de er kamuflerte former av depresjon, er en av grunnene til at det har tatt så lang tid å finne en behandling. For ingen av synspunktene er riktige. En av mine mål med å skrive denne boken er å fortrenge mysteriet omkring disse tilstandene og å forklare den virkelige årsaken. Med en gang årsaken er forstått, blir behandlingen enkel.

Mange mennesker med ME, CFS eller FMS lever livet sitt i frykt, frustrasjon og desperasjon, ikke bare fordi de strever med å håndtere tilstanden sin, men også med utbredt ignoranse og mangel på tilgjengelig hjelp. Alt for ofte blir sykdommene deres avvist, eller, - hvis de blir tatt alvorlig, blir de fortalt at det ikke er noe å gjøre for dem.

Oppfatningen om at symptomene på ME, kronisk utmattelsessyndrom og fibromyalgi "sitter i hodet", er et eksempel på ignoranse. Som vi skal se, er dette langt fra å være tilfelle. Symptomene er faktisk skapt av kjertelforandringer i kroppen og er absolutt svært reelle. Disse hormonelle forandringene er igjen utløst av signaler fra den følelsesmessige hjernen, som er Bodyminds egen kommandosentral.

Et viktig tema i denne boken - og faktisk nøkkelen til å forstå Reverse Therapy - er at vi må lære å forkaste vår kulturs overdrevne vektlegging på Headmind og isteden være mer oppmerksom på Bodymind, den følelsesmessige, beskyttende funksjonen som arbeider gjennom kjertelforandringer i kroppen for å signalisere nødssituasjoner. Den virkelige forklaringen på tilstandene som er nevn ovenfor, så vel som mange andre, ligger i å forstå at de ikke er mentale eller forårsaket av virus, men måter Bodymind forsøker å kommunisere med oss på om truende situasjoner, og for å oppmuntre oss til å løse dem. Når vi gjør dette, blir de viktigste vilkårene for å få tilbake helsen gjenopprettet.

Jeg har lært, arbeidet og eksperimentert med idéene i denne boken siden 1996. Jeg vil helst gjøre det klart at ingen av ingrediensene som trengs for å utvikle Reverse Therapy er nye, selv om syntesene er det, og også den unike steg for steg behandlingsprosessen.

Jeg har tilegnet meg mye kunnskap som har hjulpet meg underveis, fra mine mange læremestere. Blant disse vil jeg nevne: Ray Keedy, John Grinder, Bill O Hanlon, Stephen Gilligan, Ernest Rossi og han som står bak oss alle, Milton Erickson. Jeg har også lært mye av Wilhelm Reich, Fritz Perls og Eugene Gendlin. Jeg står i stor takknemlighetsgjeld til alle disse. Uten dem hadde ikke Reverse Therapy blitt til.

Dette er altså Dr. John Eatons beskrivelse.

Det er fortsatt noen få bøker tilgjengelig på norsk.
Bestill Reverse Therapy Prosessen fra menyen. Prisen er kr 180.- fritt tilsendt.