Forutsetninger

Hvem kan benytte Reverse Therapy?

I Reverse Therapy stiller vi ingen diagnoser.
Det er imidlertid "enklere" om du har en diagnose for enten ME, kronisk utmattelsessyndrom (CFS) fibromyalgi (FMS) eller noen av de andre tilstandene der Reverse Therapy kan benyttes - f. eks. stress, utbrent eller lignende. Om du ikke har en endelig diagnose er det viktig at du har oppsøkt lege i forbindelse med sykdommen, slik at vi kan være trygge på at du ikke har en sykdom der RT ikke kan benyttes. Selv uten en slik diagnose er du velkommen til å ta kontakt. Vi kan da vurdere om det er forsvarlig å starte med Reverse Therapy.

Kombinasjon med andre behandlinger

Reverse Therapy betrakter symptomer og årsaken til disse på en måte som er forskjellig fra andre behandlingsformer og terapier. Dette fører til at det ikke er mulig å kombinere Reverse Therapy med mange andre behandlingsformer. Vi kan bl. a. ikke tilby Reverse Therapy til personer som går i psykoterapi, eller i kognitiv terapi (CBT). For å være sikker på at det ikke oppstår en konflikt mellom Reverse Therapy og andre terapier anbefaler vi at du tar kontakt, slik at dette avklares før en eventuell timeavtale settes opp.