Reverse Therapy på 2 minutter

Reverse Therapy er en opplæring for å lære deg å gjøre det kroppen din ber deg om (og kanskje har bedt deg om lenge).....

Reverse Therapy™ er en opplæring som er basert på det som kalles Bodymind-intelligens. Den tar utgangspunkt i at en overbelastning av hypotalamus-området (HPA-aksen) i hjernen vil kunne føre til reaksjoner som f. eks. utmattelse, muskelsmerter, leddsmerter, hodepine, konsentrasjonsproblemer, fordøyelsesbesvær m.m. Disse kroppslige reaksjonene får ofte ulike "merkelapper" - avhengig av hvilke reaksjoner som dominerer.

Reverse Therapy er utviklet av Dr. John Eaton i England. Reverse Therapy har blitt tilbudt i England siden 2003, i Norge siden 2006.

Kjernen i Reverse Therapy™ kan uttrykkes i tre punkter:
  • Å lære å bli oppmerksom på at kroppen (BodyMind) forsøker å veilede deg, slik at du har det bra
  • Å lære seg til å forstå eller erfare hva BodyMind prøver å fortelle deg i ulike situasjoner
  • Å reagere på - eller sette ut i livet det kroppen din (BodyMind) ber deg om å foreta deg.
For å klare dette siste punktet - som er det mest krevende - er det som oftest nødvendig med hjelp i en eller annen form. Her vil en veileder eller coach kunne oppmuntre, veilede og hjelpe deg til å reagere på beskjedene fra BodyMind, selv om HeadMind vil gjøre det den kan for å beholde alt som før.

Om du har spørsmål - ikke nøl med å ta kontakt. Jeg vil gjøre mitt beste for å hjelpe deg!