Personvern

Myndighetene stiller krav om at alle nettsteder informerer om hvordan personlig informasjon behandles. For å imøtekomme dette kravet - her er informasjon om hva som registreres av informasjon og hvordan den behandles.

Manuelle rutiner
1. Når du sender en bestilling fra disse sidene, oppgir du navn, adresse og litt annen informasjon. Denne informasjonen registreres i vårt ordresystem sammen med de produktene som du har bestilt. Det er krav fra myndighetene at vi kan dokumentere alt salg på denne måten, og at informasjonen lagres i minst 10 år. Kontaktinformasjonen benyttes ikke til andre formål enn å gjennomføre bestillingen.

2. Når du sender en henvendelse via nettsidene vil det du registrerer bli sendt til oss som en epost. Informasjonen benyttes kun for å kunne gi deg svar på henvendelsen. Du bekrefter samtidig at du godtar at vi håndterer dine personlige opplysninger som beskrevet både her og på den aktuelle nettsiden. Denne informasjonen samt eventuelle økonomiske transaksjoner lagres i henhold til krav fra myndighetene. Lagringen skjer elektronisk og er kryptert.

Skulle du ha spørsmål om dette er du velkommen til å ta kontakt.

GDPR...

Når en person starter med Reverse Therapy (blir klient) registreres noe mer personlig informasjon, som fødselsdato, og annen informasjon som er relevant for behandlingen. Denne informasjonen lagres sikkert - enten i låst arkivskap eller anonymisert, elektronisk med sterk kryptering. Klienten må også signere en avtale som beskriver hvordan denne personlige informasjonen lagres. hvordan klienten kan få utskrift av informasjonen samt hvordan informasjonen kan slettes.