Første time

Så snart du har satt opp en timeavtale vil følgende skje:
Du får tilsendt en bekreftelse på epost, der det står litt om selve timen, eventuelle forberedelser osv. Det følger også med en vei- eller reisebeskrivelse. Vi benytter en klientavtale som ved første øyekast kan virke omfattende. De viktigste punktene er imidlertid følgende:
  1. Reverse Therapy er ingen mirakelkur. Det er en læreprosess som krever motivasjon og innsats.
  2. Man må være oppmerksom på at bruk av visse medisiner / medikamenter kan gjøre prosessen mer krevende, f. eks. ved at man ikke kan kjenne følelser.
  3. Taushetsplikt.
Når du kommer til første time vil vi først gjennomgå noen formaliteter, bl. a. kontaktinformasjon, familieforhold, jobbsituasjon m.m. Deretter gjennomgår vi "sykehistorien" - når symptomer dukket opp første gang og når de blir sterkere eller svakere. Vi gjør ingen forsøk på å stille noen form for diagnoser!! Vi ser så nærmere på noen av situasjonene med sterkere eller svakere symptomer og forsøker å finne ut hva kroppen (BodyMind) oppmuntret deg til i den aktuelle situasjonen.
Mot slutten av timen blir vi enige om noen oppgaver som du skal jobbe videre med, når vi skal ha neste time osv. Betaling av timen foretas også når timen avsluttes.
Denne første timen varer ofte i 90 minutter eller mer.